Pencil Group – never run out of ink

hello@pencil.vn
(+84) 938 638 160

“Nước cờ lạ” của một số ông lớn ngành ngân hàng: Từ MB, VPB đến VIB đều đi “bán vé” show nhạc, chi hàng tỷ đồng để đồng hành “Chị đẹp”, chuyên gia nói gì về hiện tượng này?

“Nước cờ lạ” của một số ông lớn ngành ngân hàng: Từ MB, VPB đến VIB đều đi “bán vé” show nhạc, chi hàng tỷ đồng để đồng hành "Chị đẹp", chuyên gia nói gì về hiện tượng này?