Pencil Group – never run out of ink

hello@pencil.vn
(+84) 938 638 160
thinking

talk show: CƠN LỐC VĂN HOÁ & CHUYỂN HOÁ BẢN THÂN | Cấy Nền Radio x Pencil x CYNT

✏️ TALKSHOW: CƠN LỐC QUẢN TRỊ, CHUYỂN HOÁ BẢN THÂN ✏️
Vinh dự đón tiếp giáo sư Phan Văn Trường đến với Pencil Studio cùng hệ sinh thái Cấy Nền và NYCT để chia sẻ về sự chuyển hóa trong thời đại mới.
? Thời gian: 19:00 – 21:00 ngày 25.07.2023
? Địa điểm: Trực tuyến từ Pencil Studio, Pencil Group.
Theo dõi và bình luận để đặt câu hỏi giao lưu cùng host và giáo sư.
pencil group – never run out of ink ?

nguồn: Cấy Nền Radio

Recommended Reads