Pencil Group – never run out of ink

hello@pencil.vn
(+84) 938 638 160
thinking

“tiếp thị điểm đến du lịch bền vững – Khủng hoảng bản sắc”- CEO Nguyễn Tiến Huy @ Asean PR Conference 2023 (VN/EN)

Keynote at Asean PR Conference 2023: Sustainable Tourism Destination Marketing – Authenticity crisis

Xin chào, bao nhiêu bạn ở đây đã dùng AI?

Tôi tên là Huy, 20 năm trước tôi bắt đầu sự nghiệp với vai trò là một nhà thiết kế web, tôi đã chứng kiến ​​sự phát triển của internet và công nghệ cho đến thời đại AI ngày nay.

một nhà công nghệ sáng tạo nhưng cũng là một lữ khách. Tôi tin vào câu nói: Đi đủ xa, gặp được chính mình. Chỉ có những người nghiện du lịch thực sự mới có thể hiểu được câu nói này. Bởi du lịch không chỉ là đi thăm hết nơi này đến nơi khác. Du lịch là để thu thập những kỷ niệm cũng như gắn kết bản thân với những nơi bạn ghé thăm.

Tôi đã sưu tầm những kỷ niệm, tôi đã thực hiện một triển lãm ảnh vào năm 2011.

Đó là quá khứ. Ngày nay, nỗi lo lắng của tôi là. Chúng ta đang sống trong thời đại khủng hoảng bản sắc. Chúng ta được giám sát bởi AI, AI cung cấp cho chúng ta quan điểm dựa trên thuật toán chứ không phải dựa trên sự khám phá của chúng ta nữa. Thế hệ kỹ thuật số gặp khủng hoảng danh tính. Không phải tất cả, nhưng rất nhiều trong số họ định danh chính họ bằng số lượng người theo dõi mạng xã hội, lượt thích, v.v. Du lịch đã trở thành một cách để thể hiện bản thân không chân thật. Ngành du lịch trên toàn thế giới có đầy rẫy những người có ảnh hưởng không đáng tin cậy và những đánh giá giả mạo.

Vì lẽ đó, các nhà đầu tư du lịch đã xây dựng tháp Eiffel giả, Tượng Nữ thần Tự do giả và kim tự tháp Ai Cập giả ở châu Á. Điều đó thật đáng buồn. Một phần của ngành đang mất đi tính bản sắc vốn có của ngành du lịch.

Hôm nay, tôi ở đây không phải để làm bạn sợ. Tôi muốn nói về tương lai.

Có 3 yếu tố dẫn đến sự thay đổi văn hóa du lịch:

Đầu tiên, việc sử dụng công nghệ có tác dụng tích cực riêng của nó. TikTok và AI đang cải thiện khả năng khám phá nội dung và dịch vụ khách hàng.

Thứ hai, mối quan tâm về lối sống đối với sức khỏe và thể chất đang phát triển và sẽ luôn mạnh mẽ. Du lịch thân thiện với môi trường cũng trở nên phổ biến hơn cùng với việc tập trung vào trải nghiệm địa phương.

Thứ ba, Covid thúc đẩy những thay đổi trong trải nghiệm. Thanh toán không tiếp xúc hiện nay phổ biến, du lịch địa phương ngày càng phát triển hơn du lịch quốc tế.

Trên hết, tính bền vững là một phần quan trọng trong cuộc sống con người. Báo cáo này của NielsenIQ năm nay cho thấy 81% người tiêu dùng nói như vậy.

Vì vậy, trong thế giới kỹ thuật số chuyển động nhanh chóng này, chúng ta thấy xu thế du lịch chậm phát triển.

Hơn bao giờ hết, khách du lịch và du khách của chúng ta muốn hòa mình vào văn hóa địa phương thay vì chạy đua với danh sách các hạng mục check-in

Họ trân trọng tính bản sắc của văn hóa địa phương, người dân địa phương, môi trường địa phương.

Vì vậy sản phẩm du lịch nên tập trung vào 3P, thay vì một P là Profit Lợi nhuận. 2P còn lại là People Con người, nghĩa là các giá trị văn hóa cộng đồng địa phương và Planet Hành tinh, nghĩa là tác động đến môi trường.

Trong tiếp thị điểm đến, có nhiều cách tiếp cận khác nhau để xây dựng thông điệp định vị giá trị điểm đến. Chúng ta có thể bắt đầu với việc phân tích thị trường, sự cạnh tranh, sự hiểu biết sâu sắc về khách hàng. Nhưng có một điều quan trọng là: Nhận thức về bản sắc chỉ có thể đạt được từ bản dạng văn hóa cultural identity. Một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ Hồng Kông và Trung Quốc đã chứng minh điều đó trong một mô hình, tôi giới thiệu phiên bản cơ bản của nó. Họ đã nghiên cứu và xác thực rằng sự hài lòng của khách du lịch và lòng trung thành với điểm đến có mối liên hệ chặt chẽ với nhận thức về bản sắc và động lực chính là bản dạng văn hóa cộng đồng địa phương. Nghiên cứu này được thực hiện ở Trung Quốc, nhưng tôi nghĩ nó là tài liệu tham khảo tốt cho các nước Đông Nam Á.

Bản sắc là yếu tố kết nối hình ảnh thương hiệu điểm đến trước khi tiêu dùng, trong khi tiêu dùng và sau tiêu dùng. Nghĩa là chúng ta nói những gì chúng ta làm và chúng ta làm những gì chúng ta nói.

Sau đó, chúng ta có thể thiết kế một khẩu hiệu hay, dễ nhớ, toàn diện, khác biệt hoặc phù hợp và đáng yêu thích.

Và đây là một số ví dụ hay về tiếp thị điểm đến, theo ý kiến ​​của tôi:

Nằm trong khuôn khổ chiến dịch 100% Pure New Zealand, cơ quan chính phủ Tourism New Zealand đã tạo ra một quảng cáo có tên “Chọn nhân vật của bạn” để thu hút các game thủ Úc trải nghiệm New Zealand

Tại Quảng Bình, Oxalis thành lập tour hang động bảo tồn đầu tiên là Thám hiểm rừng sâu Hang Ba

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố 325 năm tuổi, lễ hội âm nhạc quốc tế Hozo đang quảng bá giá trị đa dạng của thành phố.

Trong thời điểm khủng hoảng bản sắc, có bản sắc trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Thông điệp cuối cùng của tôi là:

Với cá thể con người, bản sắc nghĩa là sự can đảm để là chính mình. Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho các điểm đến.

Xin cảm ơn.

Tiếp thị điểm đến du lịch bền vững – Khủng hoảng bản sắc

English:

How many of you have used an AI app?

My name is Huy, 20 years ago I started my career as a web designer, I have witnessed the develop of internet and technology til the era of AI today. My topic is about travel culture and sustainable tourism destination mkt but you may wonder why I started with a question about AI.

I am a creative technologist, but also, a traveller. I believe in the saying: Travel far enough, you meet yourself

Only a true travel addict can understand this phrase. Because traveling is not just about visiting one place after another. Travelling is all about collecting memories as well as associating yourself with the places you visit.

I collected memories, I did a photo exhibition in 2011.

That’s the past. Nowadays, my worry is. We are living in an era of authenticity crisis. We are supervised by AI, AI provided us the point of views base on algorithm, not on our own discovery any more. The digital native generation have identity crisis. Not all but many of them are defined by their social media numbers, followers, subscribers, likes, etc… Traveling became a way to show off unauthentic self. The tourism industry across the world is full of untrustworthy influencers and fake reviews.

Because of that, the tourism investors have built fake Eiffel towers, fake Liberty Statues and Egyptian pyramids in Asia. That is sad. Part of the industry is losing authenticity.

Today, I’m here not to scare you. I want to talk about the future.

There are 3 factors that led to travel culture shift:

First, The use of technology has its own positive effect. TikTok and AI are improving content discovery and customer service. Second, about lifestyle concern on health and wellness arise and will stay strong. Eco-friendly travel has also become more popular, along with a focus on local experiences.

Third, covid drive changes in experiences. Contactless payment is now popular, local travel is growing better than international travel.

Above all, sustainability is an important part of human lives. This report from NielsenIQ this year showing 81% of consumers said so.

So in this fast moving digital world, we see slow travel arises.

More than ever, our tourists and travelers want to plug into the local culture instead of racing through a list of check-in items

They treasure authenticity of local culture, local people, local environment

So the tourism products should focus on 3Ps, instead of one P, which was Profit. The other 2Ps are People, meaning local community culture values, and Planet, meaning environment impact.

In destination marketing, there are different approaches on building a destination value proposition. We could start with market analysis, the competition, the customer insight. But one key thing is: Authenticity perception can only gained from cultural identity. A group of researchers from Hong Kong and China has proven that in a model, this is the basic version of it. They are tested and confirmed that tourist satisfaction and destination loyalty linked strongly with authenticity perception, and the driver is the local community cultural identity. This research was conducted in China, but I think it is a good reference for South East Asia countries.

Authenticity is the one thing that connects pre-consumption, during-consumption and post-consumption destination brand image. Meaning we say what we do and we do what we say.

Then we can design a good slogan that is memorable, comprehensive, distinctive or relevance, and likable.

And here are some good destination marketing examples, on my opinion:

Part of the campaign 100% Pure New Zealand, the government agency Tourism New Zealand created an ad named “Choose your character” to attract Aussie gamers to experience New Zealand virtually

In Quang Bình, Oxalis established the first conservation cave tour, it is Hang Ba Deep Jungle Expedition

An in Ho Chi Minh City, a 325 years old city, Hozo international music festival is promote the city’s diversity value proposition. In the time of authenticity crisis, authenticity is more important than ever.

My last message is: Authenticity is the courage to be oneself

Same principal applies to destinations.

Thank you.

[Trực tiếp] Diễn đàn quan hệ công chúng và truyền thông khu vực ASEAN lần thứ IV

[TRỰC TIẾP] DIỄN ĐÀN QUAN HỆ CÔNG CHÚNG VÀ TRUYỀN THÔNG KHU VỰC ASEAN LẦN THỨ IV 👉 Đang diễn ra trên fanpage VnExpress.net. Quan hệ công chúng và truyền thông đóng vai trò rất lớn trong việc phát triển bền vững cho ngành du lịch. Kể từ lúc dịch Covid-19 được kiểm soát, các quốc gia trên thế giới đã có những nỗ lực trong công tác truyền thông để góp phần khôi phục ngành du lịch, thu hút du khách quay trở lại, khai thác các thị trường mới. Đồng thời, bản thân ngành truyền thông và quan hệ công chúng cũng đã có nhiều sự biến chuyển để thích nghi với các xu hướng mới và kết nối tốt hơn với công chúng. Diễn đàn quan hệ công chúng và truyền thông khu vực ASEAN lần thứ IV hôm nay sẽ xoay quanh hai chủ đề quan trọng: ◼️ Phiên 1 – Quảng bá điểm đến sẽ mang tới những góc nhìn đa chiều về cách mà truyền thông và quan hệ công chúng có thể nâng tầm hoạt động quảng bá du lịch, cũng như các xu hướng quan trọng và ví dụ điển hình. ◼️ Phiên 2 của Diễn đàn sẽ bàn về những yếu tố cốt lõi của quan hệ công chúng bền vững- đó là niềm tin, sự minh bạch và mục đích chân chính tạo ra giá trị. 👉 Chia sẻ chương trình để những thông tin hữu ích này có thể tiếp cận đến với nhiều người hơn. —– Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 17 – ITE HCMC 2023 trong 3 ngày từ 07 đến 09/9/2023 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Với chủ đề “Liên kết, Phát triển, Bền vững”, ITE HCMC 2023 được kỳ vọng sẽ đóng góp những giải pháp đột phá giúp du lịch Việt Nam tăng tốc, phát triển bền vững cũng như góp phần quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. #ITEHCMC2023 #DulịchThànhphốHồChíMinh #VibrantHoChiMinhCity #WelcometoHoChiMinhcity #ThànhphốHồChíMinhChàođónbạn #ADS

Posted by VnExpress.net on Thursday, September 7, 2023

[Trực tiếp] Lễ trao giải Giải thưởng Quan hệ Công chúng & Truyền thông xuất sắc ASEAN lần thứ IV

[TRỰC TIẾP] DIỄN ĐÀN QUAN HỆ CÔNG CHÚNG VÀ TRUYỀN THÔNG KHU VỰC ASEAN LẦN THỨ IV VÀ LỄ TRAO GIẢI GIẢI THƯỞNG QUAN HỆ CÔNG CHÚNG & TRUYỀN THÔNG XUẤT SẮC ASEAN LẦN THỨ 4 👉 Đang diễn ra trên fanpage VnExpress.net. Giải thưởng Quan hệ công chúng và Truyền thông xuất sắc ASEAN được Mạng lưới Quan hệ công chúng ASEAN (APRN) tổ chức 2 năm 1 lần, vinh danh nỗ lực và thành tựu của các cá nhân, tổ chức trong ngành Quan hệ công chúng các nước Đông Nam Á. Giải thưởng năm 2023 gồm 12 hạng mục dành cho các cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị truyền thông, tổ chức chính phủ và phi chính phủ… đã có những chiến dịch, hoạt động nổi bật trong 2 năm vừa qua. Lễ trao giải "Giải thưởng Quan hệ Công chúng & Truyền thông xuất sắc ASEAN lần thứ 4" nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 17 – ITE HCMC 2023 trong 3 ngày từ 07 đến 09/9/2023 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. #ITEHCMC2023 #DulịchThànhphốHồChíMinh #VibrantHoChiMinhCity #WelcometoHoChiMinhcity #ThànhphốHồChíMinhChàođónbạn #ADS

Posted by VnExpress.net on Thursday, September 7, 2023
Recommended Reads