Pencil Group – never run out of ink

hello@pencil.vn
(+84) 938 638 160

Bảo yêu mình, nhưng chê mình mập

Rùi bảo thương mình, nhưng ngày nào cũng kêu mình ăn pate tốn tiền của nó

Lại còn bảo cưng mình, nhưng mà suốt ngày doạ cho mình đi tại mình béo quá nó thì nghèo

Xì, để chúng tôi đi đóng quảng cáo tự kiếm tiền nuôi thân cho biết ?

Ai nói 4 chân không có tiềm năng làm KOL? Mời đọc ngay báo cáo “Tiềm năng sử dụng thú cưng cho quảng cáo”, để nhận ra rằng ngoài ăn hạt, ăn pate, ăn bám… tụi tui còn ăn nên làm ra cho marketer nữa đó ???

Link HD báo cáo không che: https://bit.ly/pets-in-ads

Báo cáo được thực hiện bởi: Eraser by Pencil Group – “đối thủ” mà Pencil Group tự tạo ra để thách thức những lối mòn trong ngành. Với chủ trương “Thấy chuyện quá bình thường, hãy cất tiếng ngay, để tiến tới đổi thay!”

Recommended Reads