Pencil Group – never run out of ink

hello@pencil.vn
(+84) 938 638 160
thinking

ứng dụng Tư Duy Thiết Kế – Design Thinking: Concept Design (Training Workshop)

Một lớp học kéo dài từ đầu đến gần cuối tháng 7, một hành trình để các Bút Chì được ngụp lặn trong hành trình cởi mở tư duy của mình, Training Workshop “Ứng dụng Tư Duy Thiết Kế – Design Thinking: Concept Design” ?

Lớp bồi dưỡng được dẫn dắt bởi anh Nguyễn Quang Hiệp, Brand Trainer & Consultant. Xuyên suốt 3 tuần là 3 buổi học về:

❖ 1. Brand Concept: Định Vị Thương Hiệu

❖ 2. Product Concept: Chủ Đề Sản Phẩm

❖ 3. Communication Concept: Chủ Đề Chiến Dịch Truyền Thông

Trước những đề bài sáng tạo mà các Bút Chì được thực chiến xuyên suốt 3 tuần qua, đây chính là bàn đạp vững chắc cho những dự án mà Pencil Group đã, đang và sắp được đồng hành trong thời gian tới. Với mục tiêu mang đến cho doanh nghiệp những giải pháp sáng tạo mà tinh giản để giải quyết các vấn đề phức tạp trong kinh doanh ?

Một lần nữa, nhà Bút Chì xin gửi lời cảm ơn đến anh Hiệp đã dành thời gian cho các “học bá” nhà Bút Chì ?

pencil ® group – never run out of ink ✏️

Recommended Reads