Pencil Group – never run out of ink

hello@pencil.vn
(+84) 938 638 160
thinking

debrief chính mình #7: Đỏ mắt tìm Mentor trong ngành

? Nóng hổi với show Debrief chính mình #7 với chủ đề: Đỏ mắt tìm Mentor trong ngành?! cùng với 2 diễn giả của nhà Pencil:

? Chị Nguyễn Huỳnh Nhã Uyên – Creative Director từ Pencil Group
? Anh Nguyễn Hữu Chiến – Senior Copywriter từ Pencil Group

Mời cả nhà cùng đón xem vào lúc 20h tối nay 16.08.2023 ?

Link tham dự:
Link app: https://www.getonmic.com/event/132570
Link web app: https://app.getonmic.com/event/132570

Recommended Reads