Pencil Group – never run out of ink

hello@pencil.vn
(+84) 938 638 160
thinking

kết nối Văn Hóa, Thể Thao, Thời Trang – Mr. Tân Trương

120 phút cùng anh Tân adidas gọt bút, “đội giày lên đầu”, kết nối với văn hóa thể thao và thời trang xung quanh những đôi sneakers tại Việt Nam. ??

Thông qua những kinh nghiệm thực tiễn từ 10 năm xây dựng nhiều cộng đồng sneakers, chạy bộ, thời trang,… anh đã cùng “Bút Chì” vỡ ra những giải pháp kết nối thương hiệu với người tiêu dùng thông qua văn hóa cộng đồng của họ. ?

pencil ® group – never run out of ink ✏️

Recommended Reads