Pencil Group – never run out of ink

hello@pencil.vn
(+84) 938 638 160

studio âm nhạc của Pencil Group tìm music producer/sound engineer làm nhạc phụ, nhạc mẫu.

không cần phải có con gái, chỉ cần:
👉 hiểu công năng và set up thiết bị phòng thu
👉 recording
👉 mixing, mastering
👉 melodyne
👉 tư duy âm nhạc hiện đại, bắt trend
👉 biết sáng tác, hoà âm phối khí là một lợi thế lớn

không gian làm việc rất chill, đồng nghiệp sống real, dự án thì nhiều mà cái nào cũng phiêu.

gửi cv ngay để bắt liền chiếc deal này:
hello@pencil.vn

pencil® group – never run out of ink ✏

Recommended Reads