Pencil Group – never run out of ink

hello@pencil.vn
(+84) 938 638 160

Tiệc sinh nhật lần thứ 9 của “hợp tác xã” tiếp thị văn hoá thương hiệu Pencil Group, với hơn 99 tài năng đa dạng bao gồm các nhà chiến lược, nhà sáng tạo, các nghệ sĩ, nhà công nghệ và sẽ còn nhiều hơn thế nữa. ?

Pencil Birthday Party: On Cloud 9 – 18.08.2023

PENCIL BIRTHDAY – ON CLOUD 9 (HIGHLIGHT VIDEO) | PENCIL GROUP

Bút Chì bay mà không cần cánh này. ☁️
Niềm vui này không gì so sánh được. ?
Sau 9 năm, vẫn tiến về phía trước. ✨
Mây 9 tầng, vẫn chưa đủ cao đâu. ?

Tuổi mới, Pencil mới!
Hãy chờ đón những thay đổi từ nội tâm đến ngoại hình của hộp Bút Chì trong thời gian sắp tới nhé.

pencil® group – never run out of ink ✏️

Recommended Reads