Pencil Group – never run out of ink

hello@pencil.vn
(+84) 938 638 160

*Disclaimer: Post này đc viết bởi 1 genz junior thiếu hơi senior

Nhà chung Pencil không có gì ngoài sự sáng tạo vô biên đến từ các bé talent ngành sáng tạo tinh hoa hội tụ. ?
Tuy nhiên, mầm non mới nhú cũng có lúc nhốn nháo ? , nên cần lắm một cánh tay vững chãi, một đại “ca” dẫn dắt tổ đội sáng tạo đi thật xa. Cùng quyết chiến qua mọi cơn sóng brief, vượt trăm thế trận bão não, chinh phục đường lên đỉnh olym“pitch”. ⛰️

?‍♂️ Không phải Senior Copywriter tụi em tìm dân chơi chữ
?‍♂️ Và không phải Art Director tụi em tìm thánh múa hình
? Không phải Motion Graphic tụi em tìm biên đạo múa hăng hái

Người ấy không ngại thì cùng tham gia vào hậu trường sáng tạo với tụi em nè. Tiểu phẩm luôn sẵn sàng, nhưng chỉ thiếu mỗi vai chính ?
vậy nên, hãy đến tìm các bé đi, cần người quản hứa sẽ ngoan. ?

Hãy nhanh tay gửi CV & Portfolio về email: hello@pencil.vn ?‍♀️

nguồn: pencil group

Recommended Reads